Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego

Wniosek do edycji w formacie Microsoft WORD:
Wniosek (doc)

Wniosek do druku w formacie Adobe PDF:
Wniosek (pdf)

Wniosek do druku – dla konsumentów składających wniosek w Delegaturze w Słupsku:
Wniosek (pdf)

 

 

Print Friendly, PDF & Email