Lista rzeczoznawców

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1668) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług:
Rozporządzenie w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług
Ustawa o Inspekcji Handlowej


Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług prowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Lista rzeczoznawców wg. stanu na dzień 08.04.2024 r.


Wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług prowadzoną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej:

Wniosek w wersji edytowalnej (Microsoft Word):
wniosek_o_wpisanie_na_listę_rzeczoznawców

Wniosek do druku (Adobe PDF):
wniosek_o_wpisanie_na_listę_rzeczoznawców

 

Print Friendly, PDF & Email