Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy / wyniki przeprowadzonych naborów.

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia dla kandydatek / kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

 1. W treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
 2. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: iod@ihgd.pl, adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 
 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 98584
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2022-05-12
Na stanowisko: inspektor ds. kontroli
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk
Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata
 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 97974
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2022-05-03
Na stanowisko: referent prawny ds. prawnych i kontroli wewnętrznej
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk
Wynik naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki
Wybrana osoba: Karolina Wojas, Borkowo
Ogłoszenie
Wynik naboru (PDF)
 

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 95294
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2022-03-22
Na stanowisko: inspektor ds. kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata
Ogłoszenie
Wynik naboru (PDF)

 


 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 95290
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2022-03-22
Na stanowisko: referent prawny ds. prawnych i kontroli wewnętrznej
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata
Ogłoszenie
 

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: 91616
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2022-01-27
Na stanowisko: referent prawny ds. prawnych i kontroli wewnętrznej
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata

 


 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: 87042
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-11-04
Na stanowisko: starszy specjalista
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata
Wybrana osoba: Aleksandra Byczkowska – Gdańsk
Ogłoszenie
Wynik naboru (PDF)
 

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: 83475
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-08-27
Na stanowisko: inspektor ds. kontroli i obsługi administracyjnej
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata
Wybrana osoba: Adrianna Walczak, Banino
Ogłoszenie
Wynik naboru (PDF)
 

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: 83456
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-08-26
Na stanowisko: inspektor ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata
Wybrana osoba: Wioletta Zaręba, Gdańsk
Ogłoszenie
Wynik naboru (PDF)
 

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: 82231
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-08-02
Na stanowisko: inspektor ds. kontroli
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata
Wybrana osoba: Estera Szweda, Gdańsk
Ogłoszenie
Wynik naboru (PDF)
 

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: 80067
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-06-25
Na stanowisko: inspektor ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata
Ogłoszenie
Wynik naboru (PDF)
 

 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: 78444
 
Data ukazania się ogłoszenia: 2021-05-19
Na stanowisko: referent prawny
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Adres urzędu: ul. Marii Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata
Wybrana osoba: Diana Gierszewska – Gdańsk
Print Friendly, PDF & Email