Porady konsumenckie

Zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Handlowej jednym z zadań organu Inspekcji Handlowej jest prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Zadanie to w Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej jest realizowane przede wszystkim przez pracowników Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich.

Porady można uzyskać drogą telefoniczną, pisemną (email i poczta) oraz osobiście w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Porady udzielane są nieodpłatnie.

Print Friendly, PDF & Email