Przepisy regulujące pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1823/1

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1014/1

Rozdział 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2001/s/4/25

 

Print Friendly, PDF & Email