Zasady i godziny przyjmowania interesantów

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy:

Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4 – w dni powszednie tygodnia od godziny 7.15 do godziny 15.15,

Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 w dni powszednie tygodnia – od godziny 7.30 do godziny do 15.30.

Pomorski Wojewódzki Inspektor lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4.

Sekretariat Sądu w Gdańsku przyjmuje interesantów w sprawach wniosków dotyczących rozpoznania sprawy przez Sąd w dni powszednie tygodnia w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4, a Sekretariat Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku przyjmuje interesantów w każdy dzień tygodnia w ww. sprawach w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Naczelnicy Wydziałów kontrolnych i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, a także pracownicy tych wydziałów, przyjmują interesantów we wszystkich sprawach z zakresu działania danego wydziału, w dni powszednie tygodnia w godzinach od 7.15 do 15.15 w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4.

Przyjęcia interesantów przez pracowników Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich i Sądu w Gdańsku w siedzibie Inspektoratu w Gdańsku przy ul. Marii Konopnickiej 4 odbywają się także w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00,
a jednoosobowe stanowisko pracy ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Delegaturze w Słupsku lub Sekretariat Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku przyjmuje również w każdą środę od godziny 15.00 do godz. 18.00 w siedzibie Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Dyrektor Delegatury przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00, a pracownicy zespołu, przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków z zakresu swego działania, w dni powszednie tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Delegatury w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Print Friendly, PDF & Email