Prawa konsumenta

25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednoliciła prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Urząd Ochrony Konkurencki i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.
Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie internetowej pod adresem http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompedium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Źródłem informacji na temat wprowadzanych zmian jest również broszura „Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców”, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego. Broszurę można pobrać tutaj: Broszura: Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców.

Lista najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa:
* obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług,
* prawo konsumentów do żądania od samego początki procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna),
* domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku,
* konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży,
* wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi i konsekwencjami, jakie wynikają z ich wprowadzenia.

Print Friendly, PDF & Email