Delegatura w Słupsku

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku wchodzi Delegatura w Słupsku.
Terenem wykonywania zadań Delegatury w Słupsku jest obszar powiatów:

  • bytowskiego,
  • człuchowskiego,
  • lęborskiego,
  • chojnickiego,
  • słupskiego,
  • miasta Słupsk jako miasta na prawach powiatu.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

email: delegatura.slupsk@ihgd.pl

TELEFONY:
Sekretariat: tel.: (59) 842-54-68, (59) 846-85-50, fax: (59) 846-88-60, (59) 842-54-68
Sekretariat Stałego Sądu Polubownego – Ośrodka Zamiejscowego w Słupsku: tel.: (59) 846-85-45

Print Friendly, PDF & Email