Lista stałych arbitrów SSP w Gdańsku

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW
Stałego Sądu Polubownego w Gdańsku
działającego przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
(wg. stanu na dzień 03.02.2022 r.)

IMIĘ

I NAZWISKO ARBITRA

PODMIOT

WYZNACZAJĄCY

SPOSÓB

WYZNACZENIA

MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA STAŁEGO ARBITRA DO SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
 

Monika Pawlik

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wpis przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  
 

Diana Gierszewska

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wpis przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  
 

Waldemar Kołodziejczyk

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wpis przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  
 

Piotr Pakowski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wpis przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  
 

Anna Gut

Stowarzyszenie Federacja Konsumentów wpis na wniosek Stowarzyszenia Federacji Konsumentów możliwość powołania arbitra przez konsumenta
Agnieszka Pronobis-Prońska Federacja Konsumentów Oddział w Gdańsku wpis na wniosek Stowarzyszenia Federacji Konsumentów możliwość powołania arbitra przez konsumenta
 

Janusz Karbowski

Federacja Konsumentów Oddział w Gdańsku wpis na wniosek Stowarzyszenia Federacji Konsumentów możliwość powołania arbitra przez konsumenta
 

Jolanta Bakuła

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku wpis na wniosek Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku możliwość powołania arbitra przez przedsiębiorcę
 

Piotr Dilling

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku wpis na wniosek Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku możliwość powołania arbitra przez przedsiębiorcę
 

Roman Zagórski

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku wpis na wniosek Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku możliwość powołania arbitra przez przedsiębiorcę
Przemysław Hanke Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku wpis na wniosek Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku możliwość powołania arbitra przez przedsiębiorcę
Print Friendly, PDF & Email