Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków (informacji o nieprawidłowościach) w WIIH w Gdańsku

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku Konsumenci w sprawach skarg przyjmowani są przez:

  1. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub jego Zastępcę w godzinach pracy Inspektoratu lub wyznaczonego w tym celu kierownika komórki organizacyjnej,
  2. kierowników komórek organizacyjnych w każdy poniedziałek, w godz. 1515 – 1700,
  3. Dyrektora Delegatury w Słupsku lub specjalistę ds. kontroli i koordynowania pracy Zespołu Kontroli codziennie w godzinach urzędowania Delegatury oraz w każdy poniedziałek w godz. 1500 – 1700.

Konsumenci w sprawach wniosków (informacji o nieprawidłowościach) przyjmowani są przez:

  1. Naczelnika Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich oraz pracowników wydziału, codziennie w godz. 715 – 1515 oraz w każdą środę w godz. 1515 – 1800,
  2. pracownika zatrudnionego na jednoosobowym stanowisku ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub pracownika go zastępującego w Delegaturze w Słupsku, codziennie w godzinach 730 – 1530 oraz w każdą środę w godzinach 1500 – 1800.

Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków (informacji o nieprawidłowościach) umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie Inspektoratu oraz w Delegaturze w Słupsku.

Skargi i wnioski (informacje o nieprawidłowościach) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


WZORY PROTOKOŁÓW
dot. przyjęcia skargi zgłoszonej ustnie oraz przyjęcia wniosku (informacji o nieprawidłowościach) zgłoszonego / zgłoszonej ustnie:

Protokół przyjęcia skargi zgłoszonej ustnie
Protokół przyjęcia wniosku (informacji o nieprawidłowościach) zgłoszonego / zgłoszonej ustnie

 

Print Friendly, PDF & Email