UOKiK – TajemniCE znaku CE.

TajemniCE znaku CE
  • Kupujesz zabawki, oświetlenie, kosiarkę? Sprawdź, czy mają znak CE, to deklaracja producenta, że produkt spełnia unijne wymagania.
  • Powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały. Znajdziesz go bezpośrednio na produkcie, opakowaniu lub etykiecie.
  • Jeśli widzisz nieprawidłowości w oznakowaniu, zgłoś je Inspekcji Handlowej.

TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE TajemniCE znaku CE

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/tajemnice-znaku-ce-1

Print Friendly, PDF & Email