UOKiK – Szczebel po szczeblu – kontrola Inspekcji Handlowej.

Szczebel po szczeblu – kontrola Inspekcji Handlowej
  • Sprawdzaliśmy sprzęt do prac domowych na podwyższeniu: drabinki, rozkładane stołki, schodki, podest.
  • W laboratorium zbadaliśmy konstrukcję, biorąc pod uwagę w szczególności zagrożenie upadkiem. Nie stwierdziliśmy wad.
  • W 3 na 8 produktów były błędy oznakowania, np. niekompletna instrukcja użytkowania lub jej brak. Przedsiębiorcy usunęli już błędy.

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/szczebel-po-szczeblu-kontrola-inspekcji-handlowej

Print Friendly, PDF & Email