Idą święta – Konsumencie pamiętaj o swoich prawach.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. W okresie przedświątecznym częściej niż zwykle odwiedzamy sklepy i dokonujemy różnorodnych zakupów, w tym prezentów.

Przy dokonywaniu zakupów pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:

  • zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu pełnowartościowego towaru. Supermarkety, hipermarkety czy też dyskonty najczęściej umożliwiają zwrot towarów przemysłowych na ustalonych przez siebie zasadach i terminach (najczęściej od 7 do 30 dni od dnia zakupu towaru). Przed dokonaniem zakupów należy upewnić się w tym przedmiocie w Punkcie Obsługi Klienta sklepu. Towary żywnościowe pełnowartościowe nie podlegają zwrotowi, chyba że inaczej się umówimy ze sprzedawcą. Dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie od sprzedawcy potwierdzenia takiej możliwości, najlepiej na piśmie.
  • zwrot towaru pełnowartościowego przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – kupując towar w tego rodzaju sprzedaży mamy ustawowe prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zakupu towaru. Nie musimy przy tym podawać powodów rozwiązania umowy sprzedaży towaru. Wystarczy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w podanym wyżej terminie oraz oddać lub odesłać zakupiony towar. Mamy prawo oczekiwać zwrotu ceny zakupu.

Od zwrotów opisanych wyżej towarów należy odróżnić konsumenckie prawo do reklamowania towaru w ramach rękojmi i gwarancji.

Reklamacji podlegają towary niepełnowartościowe, tj.:

  • posiadające wady fizyczne lub prawne,
  • towary przecenione, za wyjątkiem podanej przyczyny przeceny,
  • towary będące w sprzedaży promocyjnej.

Z tytułu reklamacji towaru w ramach rękojmi, możemy żądać od sprzedawcy przez okres 2 lat od wydania rzeczy:

  • obniżenia ceny towaru,
  • nieodpłatnej wymiany towaru na wolny od wad,
  • nieodpłatnego usunięcia wady towaru,
  • odstąpienia od umowy. Ważne zastrzeżenie – odstąpienie od umowy sprzedaży towaru możliwe jest tylko wtedy, gdy stwierdzona wada ma charakter istotny.

Z tytułu reklamacji towaru w ramach gwarancji przysługują na określone w karcie gwarancyjnej żądania, np. naprawy towaru, czy też wymiany towaru na wolny od wad, które kierujemy do gwaranta w okresie ustalonym w karcie gwarancyjnej. Najczęściej gwarantem jest producent, importer towaru. Może nim być również sprzedawca towaru.

Konsumencie pamiętaj, iż nie na każdy zakupiony przez Ciebie produkt udzielana jest gwarancja. W przypadku jej braku, np. obuwie, jedynym adresatem roszczeń reklamacyjnych jest sprzedawca w ramach rękojmi. O wyborze trybu reklamacyjnego decyduje wyłącznie konsument.

W trakcie zakupów artykułów rolno-spożywczych wskazane jest sprawdzenie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości.

W przypadku korzystania z oferty promocyjnej sprzedaży towarów, zwróćmy uwagę, czy ceny uwidocznione na towarach znajdujących się na półkach sklepowych są identyczne z cenami uwidocznionymi na paragonie fiskalnym. W przypadku rozbieżności cenowej towaru mamy prawo żądać sprzedaży produktu po cenie korzystniejszej – dotyczy to każdego sprzedanego artykułu.

W sytuacji zaistnienia sporu między nabywcami towarów, a sprzedawcą z pomocą może przyjść Inspekcja Handlowa w Gdańsku – Wydział ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich oraz Stały Sąd Polubowny w Gdańsku i jego Ośrodek Zamiejscowy w Słupsku. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Inspektorat – Zasady i godziny przyjmowania interesantów”.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: po@ihgd.pl

Print Friendly, PDF & Email