Niepokojące wyniki kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych.

W pierwszym kwartale bieżącego roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła 10 kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, w tym mrożonych wyrobów kulinarnych.

Kontrolą objęto jednostki handlowe na terenie województwa pomorskiego, w tym:

 • 3 sklepy sieci handlowej,
 • 7 placówek detalicznych.

Nieprawidłowości ujawniono w 8 placówkach (80% skontrolowanych). Ogółem skontrolowano 59 partii produktów w opakowaniach jednostkowych i oferowanych bez opakowań (luzem) o wartości 3.294 zł. Były to:

 • wyroby mączne,
 • wyroby mięsne,
 • wyroby podrobowe,
 • wyroby mieszane,
 • Inne wyroby w jednostkowych opakowaniach.

Zakwestionowano łącznie 22 partie (37,3%) o wartości 1.827 zł.

W wyniku laboratoryjnej oceny jakości produktów, zakwestionowano między innymi:

 • pierogi z dzikiem – wyższa zawartość tłuszczu o 27%, niższa zawartość białka
  o 51%,
 • ozory w galarecie – niższa masa netto o 7,9%,
 • flaczki wołowe paczkowane – wyższa zawartość bulionu o 7,4%, niewłaściwe cechy  – konsystencja flaków od lekko twardej do twardej – gumowatej oraz kwaśny smak.

Z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu, zakwestionowano 17 partii produktów (29,8%) o wartości 1.569 zł, w tym między innymi:

 • świeże uszka z mięsem – niepełne oznakowanie składników odżywczych,
 • partia wyrobu mięsnego „chicken bites” – brak znaku identyfikacyjnego (weterynaryjnego),
 • kapusta surówkowa wykwintnie kiszona „Majki” – brak nazw warzyw wchodzących w skład wyrobu, oznaczenia ilościowego kapusty, informacji
  o wartości odżywczej,
 • na 12 opakowaniach innych wyrobów stwierdzono brak jakiegokolwiek oznakowania, w tym nazwy żywności, wykazu składników, ilości netto, daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, firmy lub adresu producenta – wyroby w trakcie kontroli zostały wycofane z obrotu handlowego,
 • 11 partii produktów oferowanych luzem:
 • niepodanie w miejscu sprzedaży nazwy albo imienia i nazwiska producenta,
 • niepodanie wykazu składników,
 • podanie w miejscu sprzedaży nazwy towaru nie odpowiadającej wymogom rozporządzenia unijnego 1169/2011,
 • podania błędnej nazwy ryby, z której wyrób został wyprodukowany.

W zakresie oferowania do sprzedaży wyrobów przeterminowanych stwierdzono, że oferowano 2 partie produktów po upływie terminów przydatności do spożycia – wieprzowina w galarecie i paluszki serowe Mozarella.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

 • wszczęto 6 postępowań administracyjnych celem nałożenia kar pieniężnych z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wszczęto 2 postępowania administracyjne celem obciążenia kontrolowanych kosztami badań laboratoryjnych,
 • nałożono mandat karny za wprowadzenie do obrotu towarów z przekroczonymi terminami przydatności do spożycia,
 • skierowano 2 informacje do właściwych organów nadzoru sanitarnego,
  w związku ze stwierdzeniem produkcji wyrobów garmażeryjnych w placówkach, z naruszeniem warunków posiadanej decyzji organu nadzoru sanitarnego.

Kontrolowani przedsiębiorcy, w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu podejmowali dobrowolne działania naprawcze.

Kontrole ujawniły zdecydowanie więcej nieprawidłowości wskazujących na wysoki stopień szkodliwości ujawnionych nieprawidłowości.

Polegały one głównie na:

 • niewłaściwej jakości oferowanych wyrobów,
 • wprowadzaniu do obrotu wyrobów o cechach dyskwalifikujących je organoleptycznie – zaniżona masa netto podstawowego składnika, nieprawdziwa deklaracja ważnych dla konsumenta składników odżywczych na opakowaniu, oferowaniu do sprzedaży towarów przeterminowanych, wyrobów bez wymaganych oznaczeń.

Inspekcja Handlowa w Gdańsku zapowiada powtórzenie kontroli w tym przedmiocie.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk
tel. (58) 3418783, wew. 33
tel. kom.: 502255765
email: waldemar.kolodziejczyk@ihgd.pl

Print Friendly, PDF & Email