Uwaga! Zabawki zawierające niedozwolone substancje.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w ramach działań kontrolnych na granicy (wspólna akcja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych) w zakresie zawartości substancji niebezpiecznych takich jak ołów, rtęć, kadm, chrom i brom w okresie od lutego do kwietnia 2024 r. przebadał laboratoryjnie 10 partii zabawek elektronicznych w ilości 3600 szt. tj. auta na radio, aparaty do baniek mydlanych, autka zdalnie sterowane, piloty do TV, pluszaki.  Wszystkie zabawki wyprodukowano w Chinach.

Kontrola - zabawki elektroniczne.

Kontrola - zabawki elektroniczne.

W wyniku badań zakwestionowano aż 5 z 10 zbadanych modeli zabawek elektrycznych. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości substancji niebezpiecznych- głównie kadmu i ołowiu.

Kontrola - zabawki elektroniczne.

Należy zauważyć, że ołów i kadm są metalami ciężkimi, które nie ulegają w środowisku biodegradacji rozpadowi oraz kumulują się w tkankach żywych organizmów, sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny zawierający ołów i kadm w stężeniu przekraczającym dopuszczalną wartość ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko w szczególności podczas gospodarowania zużytym sprzętem, gdzie mogłoby dojść do uwolnienia się do środowiska naturalnego i spowodować jego zanieczyszczenie.

Kontrola - zabawki elektroniczne.

Print Friendly, PDF & Email