Szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej województwa pomorskiego w dniu 29.05.2024 r.

Szkolenie

W ramach współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, na terenie BCT Gdynia w dniu 29 maja 2024 r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Szkolenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w dniu 29.05.2024 r.

Celem spotkania było zapoznanie funkcjonariuszy z przepisami unijnymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek UE zabawek oraz szkolenie dotyczące postępowania kontrolnego w trakcie przeprowadzanych na granicy UE rewizjach celnych.

Szkolenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w dniu 29.05.2024 r.

Dzięki prowadzonym kontrolom, tylko w tym roku zatrzymano na granicy i nie dopuszczono do swobodnego obrotu w województwie pomorskim 635 partii produktów w ilości niespełna 2.700.000 sztuk, które nie spełniały wymagań bądź stwarzały zagrożenie dla konsumentów.

Szkolenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w dniu 29.05.2024 r.

Print Friendly, PDF & Email