Rowery i foteliki rowerowe dziecięce w pomorskich sklepach nie zawsze bezpieczne.

W II kwartale bieżącego roku Inspekcja Handlowa w Gdańsku przeprowadziła 9 kontroli w zakresie bezpieczeństwa rowerów oraz przyczepek i fotelików rowerowych.

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa ww. asortymentu pod względem spełnienia wymagań ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Ocenę bezpieczeństwa poszczególnych produktów dokonano na podstawie przeprowadzonych badań organoleptycznych, kierując się uzasadnionymi oczekiwaniami konsumentów co do bezpieczeństwa towarów, obowiązującymi zasadami dobrej praktyki i aktualnym stanem wiedzy.

Kontrolą objęto asortyment towarowy oferowany przez 9 podmiotów gospodarczych.
W trakcie tych kontroli ocenie poddano 46 partii produktów, w tym 32 partie rowerów dziecięcych i 14 partii fotelików rowerowych dziecięcych.

Zakwestionowano łącznie 21 partii produktów z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w ww. ustawie, tj.:
• w zakresie ogólnych wymagań bezpieczeństwa produktów,
• obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów.

I tak:
• w zakresie cech zewnętrznych wykonania 19 partii rowerów dziecięcych:
– w 17 przypadkach zastosowano nakrętki kontrujące osie korbowodu, które posiadały ostre, odkryte krawędzie, z którymi mogą się stykać nogi rowerzysty podczas jazdy – co może być przyczyną zranienia ciała,
– w 5 przypadkach zastosowano mechanizm szybko mocujący do regulacji wysokości wspornika siodełka – wg. normy tego rodzaju mechanizmy nie powinny być zamocowane. Stwarza to ryzyko, że dziecko niedostatecznie zaciśnie mechanizm, co może spowodować utratę równowagi przez dziecko i jego upadek – w konsekwencji może doprowadzić to do jego okaleczenia, czy też złamań kończyn.
– w 2 przypadkach stwierdzono niestabilność układu kierowniczego brak możliwości swobodnego obrotu, co najmniej o 60° w obie strony od położenia wprost,
– w 1 przypadku stwierdzono niewłaściwe zamontowanie kółka pomocniczego.

• w zakresie oznakowania i dołączonych informacji do rowerów dziecięcych – 7 partii rowerów nie było oznakowanych na ramach nazwą producenta, a w przypadku 1 partii brak było podania w instrukcji wymaganych informacji dot. bezpiecznego montowania i używania bagażnika.

• w zakresie cech zewnętrznych fotelika dziecięcego 1 partia posiadała cechy wskazujące na zagrożenie bezpieczeństwa, z uwagi na:
– zastosowanie pojedynczego zabezpieczenia mechanizmu blokującego maszt fotelika – niezgodnie z normą,
– zastosowanie zabezpieczenia w formie zatrzasku wykonanego z tworzywa sztucznego – wysokie prawdopodobieństwo jego uszkodzenia.

Powyższe nieprawidłowości mogą być przyczyną niekontrolowanego rozłączenia fotelika od roweru i powstania zagrożenia upadku z wysokości, w trakcie możliwej dużej prędkości, a tym samym poważnego uszkodzenia ciała dziecka.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli skierowano wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców oraz przekazano materiały dot. 21 partii rowerów i fotelików rowerowych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do dalszego postępowania administracyjnego w zakresie bezpieczeństwa tych produktów.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
p.o. Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765


Pobierz artykuł w PDF
:
https://ihgd.pl/wordpress/wp-content/uploads/artykuly/09.08.2016-rowery_i_foteliki_rowerowe_nie_zawsze_bezpieczne.pdf

Print Friendly, PDF & Email