Artykuł UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a prawo farmaceutyczne.

W ostatnim czasie w prasie pojawiło się kilka artykułów dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy prawem ochrony konkurencji a prawem farmaceutycznym. Ponieważ w niektórych z nich błędnie określano rolę UOKiK, warto przypomnieć, jakie działania na rynku farmaceutycznym może podejmować Urząd i jakimi przepisami się kieruje

Dyskusje i spory w środowisku farmaceutów i prawników wywołało orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2015 r. sygn. VI SA/Wa 399/15, dotyczące interpretacji art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego, zakazującego wydania zezwolenia na otwarcie apteki, jeżeli przedsiębiorca oraz kontrolowane przez niego podmioty lub grupa kapitałowa, do której należy, prowadzą więcej niż 1 proc. aptek na terenie danego województwa.

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=12041

Print Friendly, PDF & Email