Artykuł UOKiK – Uber – stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z toczącą się publicznie dyskusją dotyczącą korzyści jak i potencjalnych zagrożeń dla konkurencji i konsumentów ze strony platform internetowych na rynku samochodowego przewozu osób, UOKiK pragnie przedstawić następujące stanowisko.

UOKiK, podobnie jak inne urzędy ochrony konkurencji i konsumentów na świecie, uważnie monitoruje i analizuje wpływ pojawienia się na rynku platform internetowych kojarzących kierowców z pasażerami, takich jak firma Uber.

Dotychczasowy monitoring oraz analizy nie wskazują na konieczność interwencji urzędu zarówno w zakresie ochrony interesów konsumentów jak i ochrony konkurencji.

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=12354

Print Friendly, PDF & Email