UOKiK – Magnetyzujące gotowanie – Inspekcja Handlowa skontrolowała płyty indukcyjne.

Magnetyzujące gotowanie - Inspekcja Handlowa skontrolowała płyty indukcyjne
  • Po sygnałach od konsumentów sprawdziliśmy 10 modeli płyt indukcyjnych do zabudowy – ich oznakowanie, wymogi formalne i konstrukcję.
  • Wszystkie były właściwie oznakowane, ale jeden miał nieprawidłową deklarację zgodności. Przedsiębiorca uzupełnił dokumentację.
  • W laboratorium wykryliśmy wadliwą konstrukcję 3 modeli – włączały się same po rozlaniu cieczy lub położeniu szmatki i nie wyłączały się w ciągu 10 sekund.

Pobierz raport z kontroli i wykaz skontrolowanych produktów

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=20009

Print Friendly, PDF & Email