Informacja o dniu wolnym od pracy w listopadzie 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. z dnia 25.10.2023 r., poz. 1137) z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r. wyznaczono dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w dniu 2 listopada 2023 r.

W tym dniu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz jego Delegatura w Słupsku będą nieczynne.

Komunikat w Serwisie Służby Cywilnej:
https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/dni-wolne-od-pracy-dla-sluzby-cywilnej

Print Friendly, PDF & Email