Spotkania szkoleniowe w obszarze nadzoru nad produktami wprowadzanymi na rynek Unii Europejskiej.

W ramach współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w kwietniu i maju 2023 roku odbyły się spotkania szkoleniowe w obszarze nadzoru nad produktami wprowadzanymi na rynek Unii.

W dniu 21.04.2023 r. w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeprowadził szkolenie przeznaczone dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w zakresie:

  • stosowania wytycznych Komisji UE w sprawie dokumentowania fotograficznego produktów,
  • wybranych zagadnień z obszaru dyrektyw nowego podejścia (LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, Toys 2009/48/EC),
  • kontroli w obszarze ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD).

W dniach 23-24 maja br. w Gdyni przeprowadzono szkolenie przeznaczone dla wojewódzkich koordynatorów celno-skarbowych w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz środków ochrony indywidualnej. W szkoleniu brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz Inspektoratu Państwa Bandery Urzędu Morskiego w Gdyni.

Szkolenia prowadzili pracownicy Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw WIIH w Gdańsku – p. Justyna Czupryniak, p. Ewa Ostrowska, p. Bożena Barc oraz Naczelnik Wydziału – p. Grzegorz Odziomek.

Print Friendly, PDF & Email