Podpisanie porozumienia Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Podpisanie porozumienia Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi skuteczne kontrole ukierunkowane na importowane towary pod kątem bezpieczeństwa produktu. Na tym polu ściśle współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku, który tylko w tym roku sporządził 129 opinii co do spełnienia obowiązujących wymagań dla 499 partii sprowadzanych towarów. Po przeanalizowaniu zgłoszonych wniosków nie dopuszczono do obrotu 399 partii produktów w łącznej ilości 137 tys.szt., które stwarzały zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów, lub nie spełniały wymagań określonych przepisami UE.

Zatrzymane wyroby to zabawki, sprzęt elektryczny, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki ochrony indywidualnej.

Naturalnym następstwem tej współpracy jest podpisane porozumienie, które miało miejsce 30 maja 2023 r. przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Panią Barbarę Bętkowską-Cela z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej Panem Jackiem Teodorczykiem. Strony postanowiły ściśle współdziałać w obszarze nadzoru nad produktami wprowadzanymi na rynek Unii Europejskiej oraz wymieniać się doświadczeniami w tym zakresie.

Podczas uroczystości obecni byli również: Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku mł. insp. Marcin Gołaszewski oraz Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw Pan Grzegorz Odziomek.

Print Friendly, PDF & Email