UOKiK – Zmowa cenowa przy sprzedaży węgla? Prezes UOKiK stawia zarzuty.

Zmowa cenowa przy sprzedaży węgla? Prezes UOKiK stawia zarzuty
  • Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex.
  • Przedsiębiorca mógł narzucać swoim partnerom handlowym ceny, po których odsprzedawali oni węgiel.
  • W efekcie dystrybutorzy współpracujący z Atex nie mogli sprzedawać konsumentom opału taniej niż po określonych z góry cenach.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex zajmuje się głównie importem, dystrybucją oraz hurtową i detaliczną sprzedażą węgla kamiennego m.in. ekogroszku, ekomiału i koksu, a także pelletu drzewnego. Spółka sprzedaje produkty samodzielnie lub poprzez sieć współpracowników, którzy według aktualnych ustaleń prowadzą składy węgla w ośmiu województwach. Prezes Urzędu posiada dowody, że przy sprzedaży opału mogło dojść do niedozwolonego ustalania cen.

Co istotne w tej sprawie, system dystrybucji towarów opałowych stworzony przez Atex opiera się na sieci współpracowników, funkcjonujących w formule pośredników. Podejrzenie budzi jednak, że w tym przypadku ta forma współpracy może wykraczać poza dopuszczalne z punktu widzenia prawa konkurencji ramy pośrednictwa w obrocie handlowym i stanowić metodę na ograniczenie faktycznie niezależnym dystrybutorom swobody kształtowania swojej polityki cenowej.

Nasze zastrzeżenia budzi fakt, że Atex może narzucać dystrybutorom ceny, po których sprzedają węgiel. W sytuacji, gdy są oni niezależnymi przedsiębiorcami, powinni zachować swobodę kształtowania cen. Na skutek działań Atexu mogą być oni pozbawieni możliwości zaoferowania potencjalnym klientom zakupu tańszego opału do ogrzewania swoich domów w cenach innych niż odgórnie ustalone przez Atex – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Z ustaleń Urzędu wynika, że kontrahenci Atexu zobowiązani są sprzedawać opał, którego asortyment i cena określone są w załączniku do umowy o współpracy. Kontrahent nie ma prawa do zmiany cen tych towarów. Za porozumienie ograniczające konkurencje spółce Atex grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19162

Print Friendly, PDF & Email