UOKiK – Informacja o cenie liczy się nie tylko w Black Friday.

Black Friday
  • Black Friday – nie tylko tego dnia sprawdzamy, jak przedsiębiorcy informują o cenach produktów i usług.
  • Co drugi przedsiębiorca błędnie zamieszcza ceny lub nie zamieszcza ich wcale. Najczęściej: nie wskazuje cen jednostkowych, czyli tych za sztukę, kilogram lub litr.
  • Przypominamy! Za nieuczciwe oznaczanie cen grożą kary nawet do 10 proc. obrotu. Pobierz raport i wykaz przedsiębiorców.

Konsument zawsze ma prawo do pełnej informacji o towarze – w szczególności o jego cenie. Rzetelna informacja o niej oznacza m.in. podanie także ceny jednostkowej (czyli za np. 1 litr lub kilogram), umożliwiającej porównanie cen podobnych produktów. – Inspekcja Handlowa od lat kontroluje, w jaki sposób przedsiębiorcy informują nie tylko o cenach produktów, ale również usług na terenie całego kraju – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

 

Inspektorzy sprawdzają, czy w sklepach i lokalach usługowych konsument otrzymuje pełną, jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości informację o opłatach. Porównują zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

Ponad połowa przedsiębiorców popełnia błędy

W pierwszym półroczu 2022 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole prawidłowości informowania o cenach towarów i usług u 1637 przedsiębiorców. Inspektorzy sprawdzili m.in. sklepy, sieci handlowe, restauracje, stacje benzynowe i parkingi.

Nieprawidłowości wykryli u 53 proc. przedsiębiorców. Pobierz szczegółowy wykaz.

 

Najczęstsze błędy przedsiębiorców

Inspektorzy zweryfikowali ponad 322 tys. partii produktów. Źle lub wcale nieoznaczone ceną było 13 proc. z nich. W sklepach najczęściej brakowało ceny jednostkowej lub ceny w ogóle. Zdarzało się również błędne wyliczenie ceny jednostkowej lub nieprawidłowe oznaczenie ceną. Na parkingach i stacjach benzynowych najczęściej nie eksponowano cenników, które byłyby widoczne dla kierowców pojazdów zbliżających się do parkingu. W lokalach usługowych cenników brakowało lub miały one niewłaściwe zapisy, np. nie wskazywały jednoznacznej ceny (podawano ją w przedziałach „od… do…” lub jedynie jej dolną granicę „cena od…”). Z kolei w lokalach gastronomicznych najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był brak w cenniku informacji o wielkości serwowanych potraw i napojów.

Ponadto inspektorzy porównali zgodność cen na półce z tymi zakodowanymi w kasie w prawie 1200 sklepach. Niezgodności na niekorzyść konsumentów stwierdzili w 83 placówkach (6,9 proc. skontrolowanych). W ponad 1300 miejscach Inspekcja Handlowa zweryfikowała również rzetelność obsługi konsumentów, a dokładnie: czy w przypadku produktów sprzedawanych na wagę (np. ciast) sprzedawcy odliczają wagę opakowania. Nieprawidłowości stwierdziliśmy w 66 przypadkach (4,9 proc. zbadanych).

 
 

Kary dla przedsiębiorców, są recydywiści

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości na nieuczciwych przedsiębiorców nakładane są kary. W pierwszej połowie 2022 r. Inspekcja Handlowa wydała 739 decyzji nakładających kary o łącznej kwocie 628 858 zł za kolejne naruszenie tych obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach, a także 16 decyzji nakładających kary o łącznej kwocie 76 570 zł za kolejne naruszenie obowiązków.

Wyniki prowadzonych od lat kontroli pozwalają nam dostrzegać przedsiębiorców, którzy pomimo wielokrotnie nakładanych kar administracyjnych wciąż nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków informacyjnych. W takich sytuacjach nie wahamy się nakładać wysokich kar, przypominamy, że mogą one sięgać nawet do 10 proc. obrotu  – podsumowuje Prezes UOKiK. Przykładem takich działań jest nałożenie na właściciela sieci Biedronka kary w wysokości 115 mln zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że spółka stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i utrzymał nałożoną karę.

Wśród przedsiębiorców kontrolowanych w pierwszym półroczu 2022 r. znalazły się firmy niejednokrotnie łamiące przepisy. W przypadku Jeronimo Martins Polska, Aldi, Kaufland Polska Markety, Lidl. Inspekcja Handlowa stwierdzała błędne oznakowanie ceną co najmniej po raz trzeci, odkąd pierwszy raz ujawniła nieprawidłowości. Naruszenia dostrzegliśmy w 7 z 12 sklepów Aldi (58,3 proc.), w 10 z 22 sklepów Kaufland (45,5 proc.), w 24 z 58 sklepów sieci Biedronka (41,4 proc.) oraz w 7 z 22 sklepów Lidl (31,8 proc.).

 

 

Porady – co może każdy z nas

W przypadku rozbieżności między ceną w kasie a na półce lub w cenniku konsument ma prawo żądać sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Informacje o wynikach poszczególnych kontroli można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 

 

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19078

Print Friendly, PDF & Email