Chemia w klejach – kontrola Inspekcji Handlowej.

Chemia w klejach - kontrola Inspekcji Handlowej
  • Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach. Ich zastosowanie jest ściśle ograniczone przepisami, ponieważ mogą być szkodliwe.

  • Inspekcja Handlowa przebadała 29 partii klejów, sprawdzając, czy zawarte w nich substancje chemiczne nie przekraczają dopuszczalnych poziomów.
  • Wykryliśmy niski odsetek nieprawidłowości – tylko 2 partie były niezgodne.

Pobierz raport z kontroli i wykaz przebadanych produktów.

 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email