UOKiK – Rynek karmy dla zwierząt – działania Prezesa UOKiK.

Rynek karmy dla zwierząt - działania Prezesa UOKiK
  • Czy producent karmy dla psów i kotów, Empire Brands, złamał prawo antymonopolowe?
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, zaś pracownicy Urzędu przeprowadzili przeszukanie w siedzibie spółki.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Przeszukanie w siedzibie spółki Emipre Brands odbyło się w ramach postępowania wyjaśniającego, w którym Prezes UOKiK sprawdza, czy współpraca między producentem a detalicznymi sprzedawcami karmy marki Empire dla psów i kotów może mieć charakter porozumienia ograniczającego konkurencję.

– Z informacji, które posiadaliśmy przed przeszukaniem, wynikało, że spółka Empire Brands może narzucać detalistom ceny odsprzedaży karmy. Takie działanie byłoby naruszeniem prawa konkurencji i pozbawiało konsumentów możliwości zakupu produktów taniej niż po odgórnie narzuconych stawkach. Dlatego po uzyskaniu stosownej zgody sądu przeprowadziliśmy przeszukanie w siedzibie producenta karmy. Analizujemy zebrany materiał – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

To nie pierwszy raz, kiedy Prezes UOKiK przygląda się praktykom producentów karmy dla zwierząt domowych. W 2013 została wydana decyzja dotycząca zmowy spółki Royal Canin z dystrybutorami.  

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 mln zł.

 

Dotkliwych sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z Prezesem UOKiK w charakterze „świadka koronnego” oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorców i menadżerów zainteresowanych programem łagodzenia kar zapraszamy do kontaktu z Urzędem. Pod specjalnym numerem telefonu: 22 55 60 555 prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące wniosków leniency, również anonimowe.

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18681

Print Friendly, PDF & Email