Jakość odzieży wierzchniej pod lupą Inspekcji Handlowej.

  • Prezentujemy wyniki całorocznej kontroli kurtek i płaszczy. Pobierz raport oraz wykaz skontrolowanej odzieży.
  • W 2021 roku Inspektorzy ocenili oznakowanie oraz jakość 694 partii okryć dla dorosłych. Zakwestionowali ponad 24 proc. spośród sprawdzonych produktów.
  • W badaniach laboratoryjnych ujawniliśmy rozbieżności pomiędzy składem rzeczywistym a deklaracją producenta. W co drugim przypadku skład podany na metce był nieprawdziwy.
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email