Alkohol i papierosy – kontrola w 2021 roku.

Alkohol i papierosy - kontrola Inspekcji Handlowej
  • Inspekcja Handlowa sprawdza przestrzeganie podstawowych przepisów regulujących obrót alkoholem i papierosami – ustaw o wychowaniu w trzeźwości, ochronie zdrowia przed używaniem tytoniu oraz o podatku akcyzowym.
  • Dzięki kontrolom inspektorzy wycofują z rynku produkty pochodzące z nielegalnych źródeł, jak również te, które nie posiadają odpowiedniego oznakowania lub zabezpieczeń.
  • Zapoznaj się z wynikami kontroli z pierwszych trzech kwartałów 2021 roku – pobierz raport oraz wykaz nieprawidłowości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czytaj więcej na:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18165

Print Friendly, PDF & Email