Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Handlu, Telekomunikacji i Turystyki, Departamentu Inspekcji Rynku oraz instytucji ochrony praw i interesów konsumentów z Serbii w Inspekcji Handlowej w Gdańsku i Oddziałach Celnych w Gdyni.

W dniu 15.10.2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku w wyniku współpracy z Delegaturą w Gdańsku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjął 11 osobową delegację gości z Serbii, złożoną z przedstawicieli: Ministerstwa Handlu, Telekomunikacji i Turystyki, Departamentu Inspekcji Rynku, instytucji chroniących interesy i prawa konsumentów. Delegację przyjął Pan Jacek Teodorczyk – Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w obecności Zastępcy i Naczelników Wydziałów.

W trakcie spotkania w siedzibie Inspektoratu zostały przedstawione prezentacje:

  • przez Pana Dariusza Łomowskiego – Dyrektora Delegatury w Gdańsku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przez Pana Piotra Czarneckiego – Głównego Specjalistę dot. działalności UOKiK w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym,
    w tym w szczególności piramid finansowych,
  • przez Grzegorza Odziomka – Starszego specjalistę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku – dot. funkcjonowania i wyników kontrolnych Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Problematyka przedstawiona w prezentacjach wzbudziła wśród gości duże zainteresowanie, trwała ożywiona dyskusja.

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Handlu, Telekomunikacji i Turystyki, Departamentu Inspekcji Rynku oraz instytucji ochrony praw i interesów konsumentów z Serbii w Inspekcji Handlowej w Gdańsku i Oddziałach Celnych w Gdyni

Ponadto w ramach współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku zaprezentowano metody współdziałania organów celno-skarbowych z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku, jako organu nadzoru rynku w zakresie kontroli zgodności z wymaganiami produktów wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Delegacja została zaproszona do oddziałów celnych portu w Gdyni: „Baza kontenerowa” i „Nabrzeże Bułgarskie”, gdzie uczestniczyła w rewizji towarów objętych odprawą celną i zapoznana została z procedurą postępowania organów nadzoru rynku,  w przypadku stwierdzenia produktów niezgodnych z wymaganiami.

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Handlu, Telekomunikacji i Turystyki, Departamentu Inspekcji Rynku oraz instytucji ochrony praw i interesów konsumentów z Serbii w Inspekcji Handlowej w Gdańsku i Oddziałach Celnych w Gdyni

 Goście z Serbii wyrazili zadowolenie z przebiegu wizyty i przekazali podziękowania za zaproszenie.

Wyrazili także wolę dalszej współpracy i nadanie jej trwałego charakteru.


Dodatkowe informacje dla mediów
:

Rzecznik Prasowy
Waldemar Kołodziejczyk
Wydział Prawno-Organizacyjny
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. (58) 3418783 wew. 33
tel. kom. 502255765
email:
waldemar.kolodziejczyk@ihgd.pl

 

Print Friendly, PDF & Email