Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym województwie pomorskim strefy czerwonej, w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19, do odwołania wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Inspektoratu, w tym obsługi interesantów.

Od 5 listopada 2020 r. Inspektorat nie przyjmuje do odwołania interesantów w jego siedzibie w Gdańsku przy ul. Konopnickiej 4 oraz w Delegaturze w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 oraz zawiesza możliwość osobistego składania przez obywateli skarg i wniosków.

Dyżury w Inspektoracie i w Delegaturze w Słupsku w każdy poniedziałek do godz. 1700
w sprawie skarg i wniosków odbywają się nadal, z wyłączeniem osobistych wizyt obywateli.

Interesanci w sprawach należących do mojej kompetencji mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub składać pisma do skrzynki umieszczonej w przedsionku budynku Inspektoratu, a w Delegaturze w Słupsku do skrzynki umieszczonej przy portierni Delegatury w Słupsku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzory druków stosowanych w Inspektoracie są dostępne na stronie internetowej oraz w skrzynce znajdującej się w przedsionku budynku Inspektoratu, a w Delegaturze w Słupsku w skrzynce umieszczonej przy portierni Delegatury Słupsku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane kontaktowe poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.ihgd.pl.

Telefon do Inspektoratu: (58) 341-08-77
Telefon do Delegatury w Słupsku: (59) 846-85-49

Stosownie do zmieniających się przepisów prawa i wytycznych Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przewiduję znoszenie obostrzeń w zakresie funkcjonowania Inspektoratu, w miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej.

O wszystkich zmianach będę informował na stronie internetowej (www.ihgd.pl) oraz na wejściu do budynku Urzędu i jego Delegatury w Słupsku.


Jacek Teodorczyk
Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej

Print Friendly, PDF & Email