Działalność kontrolna Inspekcji Handlowej w Gdańsku w placówkach gastronomicznych i detalicznych w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku.

W sezonie letnim pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeprowadzili 12 kontroli w placówkach gastronomicznych, jak również 12 kontroli w sklepach detalicznych w zakresie legalności i rzetelności działania ww. placówek w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym.

Kontrole dotyczyły przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w takich miejscowościach jak: Ustka, Rowy, Przewłoka, Poddąbie, Władysławowo, Jurata, Jastarnia, Hel, Sopot, Gdynia i Gdańsk.

Nieprawidłowości ujawniono w 5 punktach gastronomicznych (41,6% skontrolowanych) i 7 sklepach detalicznych (58,3% skontrolowanych).

Nieprawidłowości w gastronomii polegały na:

 • zawyżeniu podczas zakupu kontrolnego należności o 2 zł,
 • braku uwidocznienia i określenia w cenniku ilości potraw lub wyrobów (gramatur), do których odnosi się uwidoczniona cena – kilkaset potraw,
 • posługiwanie się w 2 placówkach wagami z nieaktualnymi cechami legalizacji,
 • braku uwidocznienia w 1 placówce informacji „Alkohol szkodzi zdrowiu” lub w punkcie gastronomicznym, w którym obowiązywał całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych.

Powyższe ustalenia dały podstawę do:

 • nałożenia 2 mandatów karnych w łącznej wysokości 450 zł,
 • skierowania jednego wniosku o ukaranie do sądu,
 • wszczęcia 5 postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
  o informowaniu o cenach towarów i usług, celem nałożenia w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych.

Nieprawidłowości w handlu detalicznym polegały na:

 • niedopełnieniu obowiązku uwidocznienia cen jednostkowych przy kilkuset towarach,
 • braku uwidocznienia cen i cen jednostkowych przy 165 partiach towarów,
 • stosowania wagi z nieaktualną cechą legalizacji,
 • braku uwidocznienia informacji „Alkohol szkodzi zdrowiu”,
 • braku wywieszki informującej o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i paleniu papierosów elektronicznych oraz oznaczeń graficznych.

W wyniku powyższych ustaleń:

 • nałożono jeden mandat karny w wysokości 150 zł,
 • skierowano jeden wniosek o ukaranie do sądu,
 • wszczęto 8 postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, celem nałożenia w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych.

Przedsiębiorcy zarówno w placówkach gastronomicznych jak i sklepach detalicznych podejmowali niezwłoczne działania naprawcze.

Kontrole dowiodły, że nadal przedsiębiorcy nie przestrzegają obowiązku uwidaczniania cen, cen jednostkowych (za litr, kilogram, sztukę, itp.), a w przedsiębiorstwach gastronomicznych pełnej nazwy potrawy lub wyrobu pod którą jest on sprzedawany oraz określenia ilości potrawy lub wyrobu, do których on się odnosi.

Można postawić tezę, iż poprawiła się rzetelność sprzedaży, albowiem stwierdzono tylko jeden przypadek zawyżenia należności, natomiast podczas pozostałych zakupów kontrolnych nie stwierdzono niedowagi wyrobów lub potraw, zdarzyły się także przypadki nadwagi.


Dodatkowe informacje dla mediów
:
Rzecznik Prasowy
Waldemar Kołodziejczyk
Wydział Prawno-Organizacyjny
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. (58) 3418783 wew. 33
tel. kom. 502255765 email: waldemar.kolodziejczyk@ihgd.pl

Print Friendly, PDF & Email