Informacja o zmianie sposobu udzielania porad przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Uprzejmie informujemy Państwa, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Inspektoratu, począwszy od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Inspekcji Handlowej nie będą udzielali bezpośrednich (osobistych) porad we wszystkich komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku (oraz w Delegaturze w Słupsku). Dotyczy to w szczególności pracy Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (PR) oraz Sekretariatu Stałego Sądu Polubownego (SSP).

Jednocześnie informujemy, że porady telefoniczne oraz odpowiedzi przesyłane pocztą tradycyjną i elektroniczną udzielane będą bez zmian.

Print Friendly, PDF & Email