Inspekcja Handlowa w Gdańsku w powiatach i gminach objętych nawałnicą.

W dniu 18 sierpnia 2017r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przeprowadzili rozeznanie w sklepach detalicznych i punktach sprzedaży obwoźnej na terenie powiatu chojnickiego, kościerskiego i kartuskiego. Rozeznaniem objęto 38 placówek detalicznych.

Z poczynionych ustaleń wynika, iż oznakowanie towarów w cenę oraz cenę jednostkową było zgodne z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzeniem wykonawczym do ww. ustawy. Zaopatrzenie sklepów w towary odbywa się na bieżąco w sposób prawidłowy, a ceny towarów nie zwiększyły się w stosunku do okresu przed nawałnicą. Urządzenia chłodnicze u kontrolowanych przedsiębiorców były sprawne i podłączone do instalacji elektrycznej bądź agregatów. W jednym przypadku stwierdzono tylko oferowanie do sprzedaży produktów w handlu obwoźnym – agregatu prądotwórczego po cenie stosunkowo wysokiej.

Na polecenie Wojewody Pomorskiego inspektorzy przeprowadzą w bieżącym tygodniu kontrolę placówek detalicznych oferujące do sprzedaży artykuły spożywcze w powiatach: człuchowskim, bytowskim, chojnickim, kościerskim, a także kartuskim. Sprawdzana będzie rzetelność obsługi, przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości. Kontrole te nie będą miały jednak charakteru sankcyjnego, poza skrajnymi ujawnionymi nieprawidłowościami, a będą to kontrole informacyjno – edukacyjne.

W następnym tygodniu z uwagi na ustawowy obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, postępowaniem kontrolnym zostaną objęte sklepy i składy z materiałami budowlanymi oraz punkty sprzedaży obwoźnej. Sprawdzeniem objęta zostanie legalność i rzetelność prowadzenia działalności gospodarczej, prawidłowość uwidaczniania cen oraz wysokość cen – a więc czy ceny zostały podwyższone w stosunku do okresu przed nawałnicy.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: po@ihgd.pl

Print Friendly, PDF & Email