Przedterminowa spłata kredytu – kolejne decyzje UOKiK.

  • Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Instytucja finansowa musi ci zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat.
  • UOKiK wydał decyzje wobec kolejnych firm: Vivus Finance, Zaplo i Bank Pocztowy.
  • Spółki te muszą pozytywnie rozpatrzyć reklamacje i zwrócić konsumentom część prowizji obliczoną metodą liniową.


Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejne decyzje związane z naruszeniami zbiorowych interesów osób, które przed terminem spłaciły kredyt konsumencki. Dotyczą one firm pożyczkowych Vivus Finance i Zaplo oraz Banku Pocztowego. Jeśli klient uregulował dług wcześniej niż przewidywała to umowa, spółki te zatrzymywały sobie całą prowizję. Tymczasem zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim powinny się rozliczyć z kosztów udzielenia pożyczki proporcjonalnie do okresu, o który został skrócony kontrakt. Taką interpretację przepisów Prezes UOKiK przedstawił już w 2016 roku, zaś potwierdził ją wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2019 r.

Prezes UOKiK nakazał firmom Vivus Finance i Zaplo natychmiastowe zaprzestanie zakwestionowanej praktyki. Przyjął także zobowiązanie Banku Pocztowego do usunięcia wobec konsumentów skutków stosowanej praktyki. W efekcie decyzji Prezesa Urzędu wszystkie trzy spółki będą musiały poinformować każdego konsumenta*, który spłacił przed terminem zaciągnięty u nich kredyt, o możliwości złożenia reklamacji. Reklamacje mają zostać rozpatrzone w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Konsumenci dostaną wówczas zwrot nadpłaconej części prowizji.

Kwotę do zwrotu instytucje finansowe mają obliczać metodą liniową. Polega ona na określeniu, jaka część kosztów kredytu przypada na jeden dzień, o ile dni został skrócony okres kredytowania i pomnożenia tych dwóch liczb. – Metoda liniowa jest zgodna z brzmieniem przepisów i w pełni transparentna dla konsumentów. To właśnie liniowy mechanizm obliczania zwrotu opłat klientom jest najkorzystniejszy i uczciwie wypełnia wyrok TSUE. Oczekuję tym samym, że wszystkie instytucje finansowe będą ją stosować przy rozliczeniach przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Takie stanowisko przedstawiliśmy również w październiku 2019 r. na spotkaniu ze Związkiem Banków Polskich – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

To już kolejne decyzje w sprawie instytucji finansowych dotyczące niewłaściwych rozliczeń przy wcześniejszej spłacie pożyczek. Wcześniej urząd zakazał takich praktyk firmom: Aasa, iCredit, Optima oraz Eurocent w upadłości. W toku są kolejne postępowania przeciw bankom i firmom pożyczkowym.

Decyzje wobec są Zaplo i Vivus Finance są nieprawomocne, firmy odwołały się do sądu. Decyzja wobec Banku Pocztowego jest prawomocna.

* Bank Pocztowy – dotyczy osób, które między 1 marca 2015 r. a 30 czerwca 2016 r. zawarły umowę „Pożyczka na Poczcie” i spłaciły ją przed terminem, sprawdź szczegóły w decyzji
Vivus Finance – dotyczy osób, które od 16 maja 2016 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji spłaciły przed terminem pożyczkę, sprawdź szczegóły w decyzji
Zaplo – dotyczy osób, które od 16 maja 2016 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji spłaciły przed terminem pożyczkę, sprawdź szczegóły w decyzji.

Czytaj więcej na:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16230

Print Friendly, PDF & Email