Informacja o dniu wolnym od pracy w grudniu 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.11.2019 r. wyznaczono dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej 27 grudnia 2019 r. W tym dniu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz jego Delegatura w Słupsku będą nieczynne. Dniem pracy w zamian za ww. dzień wolny został wyznaczony 14 grudnia 2019 r.

Godziny pracy Inspektoratu i jego Delegatury w Słupsku pozostają bez zmian.

 

Komunikat w Serwisie Służby Cywilnej:
https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/27-grudnia-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

Print Friendly, PDF & Email