Decyzja UOKiK – Rewitalizator wody.

  • Prezes UOKiK stwierdził, że firma Dannte naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.
  • Przedsiębiorca sprzedawał rewitalizator wody, a zawierana umowa dotyczyła rozbudowy instalacji wodnej.
  • Umowa zawierała postanowienie o braku możliwości odstąpienia od niej po instalacji urządzenia.

Urząd wszczął postępowanie przeciwko firmie Dannte w październiku 2018 roku. Przedsiębiorca mailowo oraz telefonicznie przyjmował zamówienia na urządzenie do filtrowania wody, a wcześniej sprzedawał produkt również na prezentacjach. Przy zakupie rewitalizatora konsument otrzymywał do podpisu umowę o świadczenie usług rozbudowy instalacji wodnej. Firma instalowała urządzenie w bardzo krótkim czasie, często nawet tego samego dnia. W umowie znajdowały się postanowienia wyłączające prawo do odstąpienia od niej po wykonaniu usługi.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (czyli przez telefon, internet) można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. W myśl tej samej ustawy, nie można odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeśli usługa została w całości wykonana  a konsument zgodził się na to, wiedząc że utraci prawo do odstąpienia. Jednak z przepisów wynika, że gdy przedsiębiorca sprzedaje towar i jednocześnie wykonuje usługę, stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy. Na tej podstawie prezes UOKiK stwierdził, że zgodnie z ustawą konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych z firmą Dannte w terminie 14 dni od zakupu a przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd.

Urząd ustalił, że przedsiębiorca zaprzestał sprzedaży towarów poza lokalem przedsiębiorstwa 1 marca 2018 roku, a w konsekwencji zaniechał również stosowania praktyki wprowadzającej konsumentów w błąd, jeszcze przed wszczęciem postępowania. Dało to podstawę do złagodzenia kary, która wyniosła ponad 15 tys. zł (15 456 zł). Przedsiębiorca może odwołać się od decyzji do sądu.

Więcej informacji o zakupach i umowach zawieranych na odległość na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/. Konsument, który nie może odstąpić od umowy może zwrócić się o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są pod numerami telefonów 801 440 220, 22 290 89 16 lub mailowo porady@dlakonsumentow.uokik.gov.pl.

Czytaj więcej na:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15422

Print Friendly, PDF & Email