Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za 2018 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, ze zm.), podmiot uprawniony sporządza sprawozdanie z działalności w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy, informacje i sprawozdanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1, podmiot uprawniony udostępnia co najmniej na stronie internetowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za rok 2018.

Sprawozdanie do pobrania (plik w formacie PDF):
Sprawozdanie z działalnosci WIIH w Gdańsku – ADR za 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email