Informacja UOKiK – UOKiK nagrodzony.

  • Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów doceniło zaangażowanie i pomoc urzędu.
  • Statuetkę odebrał prezes UOKiK Marek Niechciał podczas międzynarodowej konferencji w Katowicach.

Dziękuję za tę nagrodę i jednocześnie dedykuję ją całemu zespołowi UOKiK, który współpracuje z rzecznikami konsumentów na co dzień. Wasze sygnały są podstawą naszych postępowań a nasze decyzje są pomocą w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów, których reprezentujecie – powiedział Marek Niechciał Prezes UOKiK.  

Powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów działają w Polsce od lutego 1999 roku.  Jest ich ponad 370. Rocznie udzielają blisko 500 tys. porad, przygotowują około  50 tys. wystąpień do przedsiębiorców, oraz ponad 700 pozwów i 3 tys. postępowań sądowych. Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów zwraca uwagę, że sprawy, którymi zajmują się rzecznicy są bardzo różne, czasami z pozoru wydają się błahe, ale  bardzo często kończą się na sali sądowej i wymagają znajomości wielu  nie tylko „konsumenckich” aktów prawnych.

– Rzecznikom, którzy w systemie ochrony konsumenta, czyli każdego z nas są już od 20 lat – dziękuję za każdy sygnał o nieprawidłowości, każdy pozew, każdą pozytywnie zakończoną sprawę  – powiedział Marek Niechciał odbierając nagrodę z rąk prezesa Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów Krzysztofa Podgórskiego.

VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia rzeczników konsumentów odbywa się  w Katowicach. O przyszłości tej instytucji rozmawiają przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy oraz organizacje.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 695 902 088, 22 55 60 345
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

Print Friendly, PDF & Email