Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia dla kandydatek / kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

  1. W treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
  2. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 


 
AKTUALNE OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY:
 
20.03.2018 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor ds. kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw.
 
 
09.03.2018 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. ochrony konsumentów w Wydziale ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich.
 
 
26.01.2018 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. kontroli w Delegaturze w Słupsku.
 
 
 06.11.2017 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. kontroli w Delegaturze w Słupsku.
 
 
26.09.2017 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko:  referent prawny ds. prawnych i kontroli wewnętrznej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym.
 
Print Friendly, PDF & Email