Wydziały

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Nieżywnościowych
Naczelnik Wydziału – Anna Klecha

Wydział w szczególności zajmuje się przeprowadzaniem kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych.

więcej w regulaminie organizacyjnym WIIH w Gdańsku


Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw
Naczelnik Wydziału – Józef Gafka

Wydział w szczególności przeprowadza czynności kontrolne w zakresie systemu oceny zgodności, bezpieczeństwa produktów, jakości paliw, gazu, biopaliw i biokomponentów oraz jakości artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. Prowadzi “punkt informacyjny” w ramach sieci powiadamiania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych.

więcej w regulaminie organizacyjnym WIIH w Gdańsku


Wydział ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich
Naczelnik Wydziału – Monika Pawlik

Wydział w szczególności zajmuje się przyjmowaniem interesantów w sprawach wniosków i informacji, udzielaniem porad oraz przeprowadzaniem mediacji w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

więcej w regulaminie organizacyjnym WIIH w Gdańsku


Wydział Prawno-Organizacyjny
Naczelnik Wydziału – Waldemar Kołodziejczyk


Wydział Budżetowo-Administracyjny
Naczelnik Wydziału – Ewa Madej


Samodzielne stanowisko pracy ds. pracowniczych
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Magdalena Krauze


Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Przemysław Hanke

Print Friendly, PDF & Email