Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2017.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), Inspekcja Handlowa przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdanie z działalności wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej w zakresie działalności jako podmiot ADR w roku 2017.

Sprawozdanie do pobrania.
Sprawozdanie z działalności IH jako podmiot ADR za 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email