Niepokojące wyniki kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb oraz przetworów rybnych – w tym mrożonych produktów glazurowanych.

W ostatnim okresie czasu Inspekcja Handlowa w Gdańsku przeprowadziła 12 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania ryb, przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów w glazurze.

Kontrolą objęto jednostki handlowe na terenie województwa pomorskiego, w tym:
• 3 hurtownie,
• 4 sklepy sieci handlowych,
• 5 małych sklepów detalicznych.

Nieprawidłowości ujawniono w 10 placówkach (85% skontrolowanych). Ogółem skontrolowano 66 partii w opakowaniach i oferowanych luzem o wartości 14.176 zł, zakwestionowano 29 partii (43,9%).

Ocena jakości:

Z punktu widzenia jakości badaniom organoleptycznym i fizykochemicznym poddano 25 partii, z czego zakwestionowano 10 partii (40%).
Nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:
• ryby świeże – filet z łososia wykazywał cechy zepsucia w postaci mazistej tekstury mięsa, śluzowatej powierzchni, barwa żółto-brązowa, zapach kałowy i gnilny;
• ryby mrożone w glazurze – zakwestionowano 57,1% partii, z uwagi na:
– wyższa w stosunku do deklaracji producenta zawartości glazury: mintaj oraz filety z mintaja średnio o 15%, dorsz o 38%,
– podmianę asortymentową soli na limandę żółtopłetwą,
• marynaty rybne – zakwestionowano 43% partii:
– z uwagi na niższą zawartość białka o 43%, tłuszczu o 39%, niewłaściwe cechy organoleptyczne – zażółcenia krawędzi filetów, miękka i rozpadająca się tekstura, mętna zalewa, smak i zapach lekko jałki – filety śledziowe,
– z uwagi na niższą zawartość tłuszczu o 55% – klopsiki dorszowate,
• przetwory rybne z tuńczyka – z uwagi na niższą zawartość tłuszczu o 44% oraz niższą masę ryby o 9%,
• makrela rozmrożona – z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne, tj. żółte przebarwienia, oczy zapadnięte, zapach ostry kwaśnego ścieku, drażniący.

Prawidłowość oznakowania:

Sprawdzono prawidłowość oznakowania 60 partii ryb, w wyniku czego zakwestionowano 17 partii, tj. 28,3%. Nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:
• ryby świeże (łosoś) – brak podania nazwy systematycznej, metody produkcji, obszaru na którym rybę złowiono oraz danych identyfikujących producenta,
• ryby mrożone bez glazury (filet mrożony z czarniaka) – podanie nieprawdziwej nazwy „dorsz – filet bez skóry”,
• ryby mrożone w glazurze – zakwestionowano 33,3% zbadanych partii:
– dorsz bałtycki filet – brak danych identyfikujących podmiot działający na rynku,
– mrożone filety z pangi, suma bez skóry – brak informacji o dopuszczalnym okresie przechowywania oraz warunkach przechowywania,
– sola – podobne nieprawidłowości jak w przypadku ryby świeżej oraz nie podano informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby,
• marynaty rybne – zakwestionowano 18,8% zbadanych partii:
– koreczki śledziowe marynowane ze smażoną pastą pomidorową – z uwagi na użycie w oznakowaniu określenia „Domowe Receptury” – podczas gdy z wykazu składników wynika, iż zastosowano do produkcji wyrobu np.: kwasy – octowy E954 i E955, substancje konserwujące, aromat papryki – niestosowane w produkcji domowej – charakterystyczne dla produkcji przemysłowej,
• filety śledziowe w oleju po hiszpańsku oraz koreczki śledziowe w oleju marynowanym – oznakowanie zawierało niejednoznaczną informację o zawartości alergenów oraz brak było informacji o zawartości substancji słodzącej (sacharyny),
• konserwy rybne (tuńczyk z kuskusem perłowym i suszonymi pomidorami) – oznakowano produkt w ten sposób, że głównym składnikiem wyrobu jest tuńczyk, podczas gdy zawartość tuńczyka wynosiła 26%, a przeważającym składnikiem była mieszanka warzyw i kaszy kuskus (56,5%),
• inne wyroby mrożone (paluszki surimi o smaku krabowym) – brak informacji określających okres przechowywania wraz temperaturą przechowywania,
• inne wyroby:
– makrela luzem – niedopełnienie obowiązków informacyjnych dotyczących nazwy systematycznej metody produkcji, obszaru na którym produkt został złowiony, danych identyfikujących producenta,
– pasztet z łososia z żurawiną – brak w oznakowaniu informacji wymaganych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
– łosoś zrazy z pieczarkami wędzone na gorąco oraz kabanosy z łososia atlantyckiego – podobne nieprawidłowości jak w pasztecie z łososia z żurawiną.

Terminy przydatności do spożycia – daty minimalnej trwałości:

Zakwestionowano 6 partii (9,5%) po upływie minimalnej trwałości bądź terminu przydatności do spożycia – przekroczone terminy od 12 do 341 dni.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

• wszczęto 9 postępowań administracyjnych w stosunku do kontrolowanych celem wydania decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych z art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
• wszczęto 5 postępowań administracyjnych celem wydania decyzji nakładających obowiązek uiszczenia równowartości kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych z art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej,
• nałożono 3 mandaty karne na łączną karę grzywien w wysokości 800 zł,
• skierowano 14 informacji do innych organów kontroli celem wykorzystania naszych ustaleń kontrolnych,
• skierowano 14 wystąpień pokontrolnych do 14 producentów i dystrybutorów kontrolowanych produktów,
• zostanie skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej miejscowo prokuratury za wprowadzenie do obrotu środka spożywczego zepsutego.

Kontrole dowiodły, że jakość ryb i przetworów rybnych na pomorskim rynku jest w dalszym ciągu niezadowalająca, a szeroko rozumiane interesy konsumentów w tym segmencie rynku są szczególnie zagrożone.

Inspekcja Handlowa w Gdańsku zintensyfikuje działania kontrolne w tym obszarze rynku.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Waldemar Kołodziejczyk
p.o. Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4
80–240 Gdańsk
tel. (58) 3410924 wew. 33
tel. kom. 502255765
email: po@ihgd.pl

Pliki do pobrania:

Niepokojące wyniki kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb oraz przetworów rybnych – w tym mrożonych produktów glazurowanych. (format: PDF)

Print Friendly, PDF & Email