Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską.

 • Zostały już tylko dwa tygodnie na zgłoszenie swojej pracy!
 • Czekamy do 31 października 2019 r.
 • Pula nagród wynosi 20 tys. zł.

Przypominamy o konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji oraz najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konsumentów. Termin nadsyłania prac upływa 31 października o godz. 16.15 (decyduje data wpływu). Zgłoszenia mogą wysłać absolwenci, którzy obronili swoje prace do 15 października 2019 r.


 

Tematy prac

 • z zakresu ochrony konkurencji praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji lub pomoc publiczna,
 • z zakresu ochrony konsumentów prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem kwestii obejmujących nadzór rynku, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz jakość wyrobów i usług.
   

Nagrody

W konkursie na najlepszą pracę magisterską łączna wysokość nagród wynosi 20 tys. zł (w obu obszarach tematycznych za pierwsze miejsce 5 tys. zł, drugie 3 tys. zł i trzecie 2 tys. zł). Laureaci mogą też liczyć na publikację pracy oraz odbycie płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich.

Dla uczestników konkursu z zakresu ochrony konkurencji przewidziana jest dodatkowa nagroda ― wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.
 

Przypominamy także, że do 29 października 2021 r. czekamy na zgłoszenia w konkursie na najlepszą pracę doktorską. Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.uokik.gov.pl
/konkurs_prace_dyplomowe.php
.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w miękkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej
 3. jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej)
 4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem ― Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php

Czytaj więcej na:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15852

Print Friendly, PDF & Email