Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską i doktorską.

  • Rusza kolejna edycja konkursu na temat ochrony konkurencji i ochrony konsumentów.
  • Pula nagród wynosi 52 tys. zł.
  • Na prace magisterskie czekamy do 31 października 2019 r., na prace doktorskie do 29 października 2021 r.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów jest przeprowadzany corocznie. Konkurs na najlepszą pracę doktorską odbywa się co trzy lata. Wszystkich zainteresowanych ― absolwentów prawa, ekonomii, administracji lub zarządzaniajuż teraz zachęcamy do wysyłania prac.

TEMATYKA

Prace w konkursie z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji lub pomocy publicznej.

Z obszaru ochrony konsumentów czekamy na opracowania poświęcone prawnym i ekonomicznym aspektom ochrony konsumentów z wyłączeniem kwestii obejmujących nadzór rynku, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz jakość wyrobów i usług.

NAGRODY

W konkursie na najlepszą pracę magisterską łączna wysokość nagród wynosi 10 tys. zł (za pierwsze miejsce 5 tys. zł, drugie 3 tys. zł i trzecie 2 tys. zł). Z kolei w konkursie na najlepszą pracę doktorską pula nagród to 16 tys. zł (za pierwsze miejsce 8 tys. zł, drugie 5 tys. i trzecie 3 tys. zł). Laureaci mogą też liczyć na publikację pracy.

Dla uczestników konkursu z zakresu ochrony konkurencji przewidziana jest dodatkowa nagroda wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

KRYTERIA OCENY

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę: jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski. Szczególnie istotna jest samodzielność w formułowaniu tematów i ich oryginalność.

FORMALNOŚCI

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się absolwenci wszystkich kierunków, w szczególności prawa, ekonomii, administracji lub zarządzania, po spełnieniu wymagań określonych w regulaminach. Praca może być złożona tylko raz i musi być napisana w języku polskim. Może ją zgłosić autor, promotor lub recenzent. Do konkursu na najlepszą pracę magisterską mogą być zgłoszone jedynie prace, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

  1. wypełniony formularz
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna) w przypadku prac magisterskich streszczenie musi być jednostronne
  4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Dodatkowo w przypadku prac doktorskich trzeba dołączyć dwie recenzje.

TERMINY

Prace magisterskie powinny zostać obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2019 r. Prace można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską BP konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską BP konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2020 r.

Prace doktorskie obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. można składać do 29 października 2021 r. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską BP konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską BP konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2022 r.

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem ― Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Czytaj więcej na:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15596

Print Friendly, PDF & Email