Zaproszenie na konferencję z okazji Światowego Dnia Konsumenta.

Zapraszamy na konferencję UOKiK „System ochrony konsumentów w Polsce wyzwania”, która odbędzie się 13 marca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. 

Tegoroczną konferencję z okazji Światowego Dnia Konsumenta poświęcimy dyskusji o systemie ochrony konsumentów w Polsce. Konsumenci są ważnymi uczestnikami rynku ― ich decyzje związane z nabywaniem produktów i usług wpływają na sytuację finansową oraz dynamikę rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym na kondycję gospodarki. Jednocześnie to oni właśnie są słabszą stroną transakcji ― pod względem możliwości negocjacyjnych, stopnia poinformowania, czy znajomości jakości i bezpieczeństwa produktów. Dlatego też konsumenci muszą być chronieni przez szczególne przepisy prawa i ich skuteczną egzekucję, a także przez system organów nadzorujących rynek.

Podczas konferencji poruszymy temat egzekucji prawa konsumenckiego w wymiarze publiczno- i prywatnoprawnym. Pierwszy dotyczy działań Prezesa UOKiK i zabezpiecza interesy konsumentów jako zbiorowości. Drugi zaś odnosi się do egzekucji prawa w sprawach indywidualnych i jest prowadzony przez sądy. Zastanowimy się jak synchronizować działania w obydwu wymiarach, aby zbudować komplementarny, skuteczny system dochodzenia roszczeń. Porozmawiamy również o tym jak zintensyfikować egzekwowanie przepisów w stosunku do przedsiębiorców zakłócających funkcjonowanie rynku lub naruszających prawa konsumentów.

Dyskusja poświęcona zostanie także systemowi nadzoru rynku w Polsce i  możliwych kierunków jego reformy. Głównym założeniem planowanych zmian jest usprawnienie funkcjonowania tego systemu w dobie wyzwań wynikających z globalizacji handlu, postępu technologicznego oraz nadal znacznego udziału wyrobów niezgodnych i niebezpiecznych w obrocie na terenie UE.

Wystąpienia panelistów poprzedzi uroczysta część konferencji związana z 20-leciem istnienia instytucji rzecznika konsumentów. Miejscy i powiatowi rzecznicy zapewniają konsumentom bezpłatną pomoc prawną w sprawach indywidualnych, występują do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, a także wytaczają powództwa na rzecz konsumentów. Z okazji jubileuszu Prezes UOKiK przyzna wyróżnienia rzecznikom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i działalność w sposób szczególny przyczyniają się do lepszej ochrony praw i interesów konsumentów.

Konferencja odbędzie się 13 marca 2019 roku (środa) w godz. 9.00-15.30 w   Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, w Sali pod Kopułą (Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5).  

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli środowisk konsumenckich, przedsiębiorców, prawników i akademików.

Prosimy o rejestrację za pomocą systemu on-line. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Program do pobrania:
https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19119

Dodatkowe informacje:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Katarzyna Mizerska
tel. 22 55 60 502
e-mail: katarzyna.mizerska@uokik.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email