Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie poszukiwania kandydatów / kandydatek na stanowisko: kierowca samochodu osobowego.

Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie poszukiwania kandydatów / kandydatek na stanowisko: kierowca samochodu osobowego.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko: 
KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

ADRES URZĘDU:
ul. Marii Konopnickiej 4

80-240 Gdańsk

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie samochodu osobowego – przejazdy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora bądź pracowników Inspektoratu,
 • przygotowywanie pojazdu do podróży, utrzymanie pojazdu w czystości, regularna kontrola i dbanie o należyty stan techniczny pojazdu,
 • bieżące prowadzenie kart drogowych, zgodnie ze stanem faktycznym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Posiadanie Prawa jazdy – kat. B,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy – minimum 3 lata,
 • Dyspozycyjność, sumienność, zaangażowanie w pracę,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 lutego 2024 r.
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
  ul. Marii Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

Jako pracownikowi urzędu państwowego oprócz wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4300,00 zł brutto przysługiwać Ci będą:

 • dodatek za wysługę lat od 5% do 20%,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody jubileuszowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 341-08-77.

Print Friendly, PDF & Email