Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym województwie pomorskim, koronawirusa SARS-COV-2, w szczególności wariantu „Delta”, w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19, do odwołania wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Inspektoratu i Stałego Sądu Polubownego działającego przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, w tym obsługi interesantów.

Od 16 listopada 2021 r. Inspektorat:

  • do odwołania nie przyjmuje osobiście interesantów w jego siedzibie w Gdańsku przy ul. Konopnickiej 4 oraz w Delegaturze w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 oraz:
  • zawiesza możliwość osobistego składania przez obywateli skarg i wniosków.

Dyżury Kierownictwa Inspektoratu oraz w Delegaturze w Słupsku odbywają się nadal w każdy poniedziałek do godz. 1700 , z wyłączeniem osobistych wizyt obywateli.

Interesanci w sprawach należących do mojej kompetencji mogą:

  • Kontaktować się z pracownikami Inspektoratu telefonicznie,
  • Przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • Składać pisma do skrzynki umieszczonej w przedsionku budynku Inspektoratu (w Delegaturze w Słupsku do skrzynki umieszczonej przy portierni Delegatury w Słupsku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Wzory druków stosowanych  w Inspektoracie są dostępne: na stronie internetowej, w skrzynce znajdującej się  w przedsionku budynku Inspektoratu oraz w Delegaturze w Słupsku w skrzynce umieszczonej przy portierni Delegatury w Słupsku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dane kontaktowe poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.ihgd.pl.

Ponadto istnieje możliwość umówienia się na osobistą wizytę dzwoniąc na niżej podane nr telefonów:

telefon do Inspektoratu: (58) 341-08-77, 341-51-13, 341-46-75
telefon do Delegatury w Słupsku: (59) 842-54-68

lub za pomocą wymienionych powyżej środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do zmieniających się przepisów prawa przewiduję znoszenie obostrzeń w zakresie funkcjonowania Inspektoratu, w miarę poprawy sytuacji epidemiologicznej.

O wszystkich zmianach będę informował na stronie internetowej (www.ihgd.pl) oraz na wejściu do budynku Urzędu i jego Delegatury w Słupsku.

Jacek Teodorczyk
Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej

Print Friendly, PDF & Email