UOKiK – Zaproszenie na konferencję – Konkurencja w Erze Cyfrowej.

Zapraszamy na konferencję „Konkurencja w erze cyfrowej”, która odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Organizatorami wydarzenia są: UOKiK, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz Positive Competition.

[Warszawa, 16 listopada 2018 r.] Konferencja towarzyszy corocznym obchodom Światowego Dnia Konkurencji. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych tematyką rozwoju gospodarczego oraz ochrony konkurencji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności prawników, ekonomistów, przedsiębiorców i akademików.

Pierwszy panel poświęcony będzie wpływowi technologii cyfrowych na konkurencję. Przedstawione zostaną kwestie związane ze stosowaniem prawa i ekonomii konkurencji w kontekście platform internetowych, algorytmów cenowych i nowych technologii (w tym blockchain). Podczas drugiego panelu omówione zostaną nowe rozwiązania w polskim prawie antymonopolowym w świetle regulacji unijnych: dyrektywy dotyczącej skutecznego egzekwowania reguł konkurencji – ECN Plus oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Dyskusja dotyczyć będzie narzędzi prawnych i proceduralno-materialnych oraz skuteczności programów dla sygnalistów.

Wystąpienia panelistów poprzedzi część inauguracyjna, do udziału w której zaproszono Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a także Minister Rozwoju Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2018 roku (środa) w godz. 9.15-16.10  w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5).  

Prosimy o rejestrację za pomocą systemu on-line. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Program do pobrania:
https://uokik.gov.pl/download.php?id=19104

Czytaj więcej na:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14938

Print Friendly, PDF & Email