Informacja o dniu wolnym od pracy w grudniu 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.08.2018 r. wyznaczono dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej 24 grudnia 2018 r. W tym dniu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz jego Delegatura w Słupsku będą nieczynne. Dniem pracy, w zamian za ww. dzień wolny został wyznaczony 15 grudnia 2018 r.

Godziny pracy Inspektoratu i jego Delegatury w Słupsku pozostają bez zmian.

Print Friendly, PDF & Email